DEMONSTRATIE 25 MAART: ONDERWIJS IS EEN RECHT!

 (english below)

Ondanks de 20.000 studenten op het malieveld in januari gaat de regering door met haar bezuinigingsplannen die het onderwijs in Nederland keihard zullen raken: Opleidingen verdwijnen, docenten verliezen hun baan, het hoger onderwijs levert 370 miljoen in, het MBO 170 miljoen, doorstroming wordt voor velen financieel onmogelijk gemaakt, de studiefinanciering en OV verdwijnen voor masterstude…nten en ‘vertraagde’ studenten krijgen een boete van 3000 euro. En de lijst met bezuinigingen gaat door.

De gevolgen zijn duidelijk: slechtere opleidingen die steeds korter en duurder worden. Het is de hoogste tijd deze plannen te stoppen. Onderwijs is veel meer dan een ‘investering in jezelf’.
Het is een recht!

Het tegengaan van de bezuinigingsplannen op het onderwijs wil NIET zeggen dat de sociale zorg, huisvesting, kunst en inburgeringscursussen dan maar extra moeten inleveren. Er is geld genoeg. Het is simpelweg niet te rijmen dat er massaal bezuinigd wordt op sociale voorzieningen terwijl de economie zich herstelt, geredde banken nauwelijks belast worden, topinkomens stijgen en er wél miljarden beschikbaar zijn voor impopulaire militaire projecten. Het is daarom de hoogste tijd ons demonstratierecht te gebruiken om voor onszelf en anderen op te komen.

Kom vrijdag 25 maart naar Den Haag!
Stop de bezuinigingen op onderwijs!

www.onderwijsiseenrecht.nl

Education is a Right

In defiance of the 20,000 students who protested at the Malieveld last January, the government is pushing through its planned budgets cuts that will gravely impact education. Whole disciplines will disappear, professors will be laid off, higher education will be cut by 370 million, and the MBO by 170 million. Post-graduate studies will be financially out of reach for many, scholarships and free public transport will be abolished for Masters students, and ‘delayed’ students will be fined 3000 euro each year.

The consequences are clear: shorter, lower quality education for a higher price. Now is the time to put a stop to these plans. Education is so much more then an “investment in yourself”.
It’s a right!

Preventing budget cuts on education does NOT mean that social security, housing, art and integration courses should have to bear the extra burden. There is enough money, It is simply indefensible that social security is being cut across the board, even though the economy is recovering. Meanwhile, top incomes are ever increasing, bailed-out banks are barely taxed and billions are being spent on unpopular military projects. It’s time to get the message across. Demand quality education, for youtself and your fellow students.

Join us in The Hague on March 25th!
Stop the cuts in education!

www.onderwijsiseenrecht.nl

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Filmpje demonstratie 4 februari

met dank aan our media indymedia

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

fout op flyer

Op de flyer die vandaag is uitgedeeld op de overigens érg luidruchtige lawaaidemo, is een foutje gemaakt.

Bij het e-mail adres staat ‘sosamsterdam@gmail.com’, dit moet ‘comitesosamsterdam@gmail.com’ zijn.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

4 februari: Lawaaidemonstratie voor goed en toegankelijk onderwijs!

Na het protest op het Malieveld waar maar liefst 25.000 mensen demonstreerden heeft premier Rutte aangegeven de bezuinigingen toch door te voeren. Dit is een middelvinger naar iedereen die mee heeft geprotesteerd en een poging om ons te intimideren. Daar trappen we niet in. Wij stoppen niet voordat deze belachelijke plannen van tafel zijn! Goed onderwijs voor iedereen!

– Geen verhoging van het collegegeld voor ‘langstudeerders’
– Weg met boetes voor universiteiten
– Behoud van de stufi, ook in de masterfase
– De Studenten-OV moet behouden blijven
– Investeer in hoger onderwijs
– Goed en toegankelijk hoger onderwijs is een recht!

Om onze eisen kracht bij te zetten is de week van 31 januari tot en met 4 februari uitgeroepen tot landelijke actieweek. Er worden acties in verschillende steden georganiseerd. In Amsterdam zal de actieweek afgesloten worden met een zo groot mogelijke lawaaidemonstratie langs verschillende UvA-locaties (waaronder OMHP).

Verzamelen vrijdag 4 februari 15.00 op het Binnengasthuisterrein.
Vergeet vooral niet je trommel, fluitje en neem zoveel mogelijk mensen mee. Spread the word!

We verzamelen om 15.00u op het binnegaasthuisterrein op de UvA.

—-

zie ook het facebook-event

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Declaratie naar anleiding van de gebeurtenissen van 21 januari in Den Haag

[english version below]

Wij verwerpen het buitensporige politiegeweld
Tijdens de acties na de manifestatie reageerde de politie Haaglanden met buitensporig geweld. Op alle beelden was duidelijk te zien hoe de betogende studenten op verschillende locaties zonder aanleiding uiteen geslagen werden. Gewonden zijn gevallen door politieknuppels,  hondenbeten en paarden die roekeloos door menigtes werden gejaagd; enkele betogers zijn zelfs opgenomen in het ziekenhuis. De politie heeft uiteindelijk rond de vijfentwintig mensen opgepakt.

Wij vinden de handelingswijze van de LSVb, ISO onaanvaardbaar

De LSVb en het ISO lieten zien hoe ver ze van hun strijdbare verleden zijn afgedwaald. De manifestatie leek meer op een verkiezingscampagne dan op een protest om onderwijs te verdedigen. Maar niet alleen op het podium ging de LSVb de mist in. Toen na afloop van de manifestatie duizenden boze studenten zowel naar het Binnenhof , Lange Poten en het Ministerie van Onderwijs (CenW) trokken, wist de organisatie zowel in woorden als in daden de studenten te verdelen. Ten eerste hebben ze na afloop van de protesten afstand gedaan van duizenden studenten die door gingen met actie voeren en zonder reden, zoals duidelijk in alle gemaakte beelden te zien is, in elkaar geslagen werden. Daarnaast wisten ze ook deze studenten direct tegen te werken; hun ordedienst werkte samen met de ME-stokken, honden en paarden om acties te voorkomen. Zo vormden ze een linie van blauwe hesjes tussen verschillende demonstranten en stuurde ze mensen terug die zich bij het protest wilden voegen. Studenten moeten zich niet laten verdelen, maar samen sterk staan in hun verzet.

Wij veroordelen de misleidende berichtgeving in de media
Overal in de media wordt gepraat over “relschoppers” en “radicalen”. Dit terwijl de mensen die erbij waren wel beter weten; niet de studenten, maar de ME waren de geweldplegers.

Wij studenten eisen:

 • Een stop op alle bezuinigingen, ook die op het onderwijs. Haal het geld waar het zit!
 • Onderwijs dat wordt behandeld en gezien als een recht; niet als een privilege!
 • Onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen ongeacht inkomen, sociale status of afkomst.
 • Democratisering van het onderwijs; de macht terug van de bestuurders naar degene die weten waar het om gaat in hoger onderwijs oftewel de studenten en docenten.
 • Geen ontslagronde! Juist méér docenten voor hogere kwaliteit in het onderwijs.
 • Onderwijs dat bijdraagt aan sociale gelijkheid!

Ondertekend door:

Statement on the events of 21st January 2011 in The Hague

We denounce the extreme police violence that was forced against us
The police of The Hague reacted with extreme violence to the student-actions after the big rally. In all photos and videos, it is crystal clear that the police attacked protesting students without any provocation. Several students were wounded by police batons,  bites of police dogs and police horses that attacked recklessly through the crowds. Some demonstrators had to be treated in the hospital. In the end police arrested about 25 people.

We find the way that LSVb(National Student Union) and ISO (Cross-city student coordination) treated the situation unacceptable
LSVb and ISO made clear how far they are from their glorious past. The rally looked more like an election campaign than a protest defending our right for education. LSVb failed to meet the aims of the rally. Even worse, after the end of the rally, when thousands of angry students  headed to the Parliament House and to the Ministry of Education LSVb made every possible effort to split them. First, after the end of the protests, LSVb and ISO kept their distance from the actions of thousands of students that were attacked by the police without any provocation. Second, they used their security against the students. The rally-security worked together with the riot police, the police dogs and horses to prevent students from further protests. LSVb and ISO formed a line of blue vests to split the demonstrators and tried to prevent people from joining the protests. Students should not be split but united to strengthen their struggle.

We condemn the misleading information given by the media
Generally the media talk about “hooligans” and “radical activists”. However, the people that were present in the demonstration know that it was not the students but the riot police that forced violence.

We demand:

 • Stop all budget cuts, including the ones in education.  Take the money from the ones that possess it
 • Education is a right, not a privilege
 • Access to education for everybody, independently from income, social status and origin
 • Democratization of eduction. Take the power from the managers and give it back to the ones that know what education is about, namely, give the power back to students and lecturers.
 • No layoffs. Hire more lecturers for better quality in education
 • Education should serve the aim of social equality

Declaration signed by:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Oproep aan arrestanten van de studentendemo, en de mensen eromheen

Ben jij of ken jij iemand die vrijdag bij de studentendemonstraties in den haag is geweest, en daar gearresteerd is? Wij, van de arrestantengroep, hebben dan bij deze een oproep aan jou!

De arrestantengroep is een groep die zich bezig houdt met de ondersteuning van arrestanten, van het moment dat ze opgepakt worden tot het moment dat ze vrijkomen. Wij doen ons best die periode zo soepel mogelijk te laten verlopen, door contact met ‘het thuisfront’ en met advocaten, maar ook door praktischere ondersteuning als het zorgen voor de juiste medicijnen of eten voor mensen met een afwijkend dieet.

Van de ongeveer dertig arrestanten van vrijdag zitten er op dit moment nog 5 vast. Deze vijf zullen maandag al via ‘supersnel-recht’ voor de rechter komen, wat echt extreem snel is, en wat de advocaten erg weinig voorbereidingstijd geeft.
Het probleem is echter dat wij (pas) van één arrestant informatie hebben, en dus ook alleen van die ene persoon weten wie de advocaat is. Wij zijn samen met die advocaat dus hard op zoek naar informatie over de andere arrestanten, maar vooral over welke advocaten hen zullen verdedigen. Als wij daar meer informatie over hebben, kunnen de advocaten samen overleggen over wat de beste verdediging is, en staan de arrestanten dus steviger in hun schoenen.
Het uitzoeken wie welke advocaat heeft wordt nog bemoeilijkt door het feit dat een groot aantal van de arrestanten het recht op contact met zijn/haar voorkeursadvocaat is ontzegd, en een andere, ons dus onbekende advocaat is toegewezen.

Dus, oproep één: Weet je meer over wie er nog vast zit, maar vooral over wie zijn/haar advocaat (waarschijnlijk) is, bel ons! Wij zijn in ieder geval tot en met maandag bereikbaar op 06-14061138.

Daarnaast is het, zoals we net dus al aangaven, zo dat wij van een aantal arrestanten hebben gehoord dat zij niet fatsoenlijk behandeld zijn. Zo zijn er dus verhalen van mensen die niet hun voorkeursadvocaat te spreken kregen als ze er om vroegen, terwijl deze wel beschikbaar was. Daarnaast zijn mensen, de hele periode dat ze vastgehouden werden, met zijn drieën in kleine hokjes in een soort van touringcar opgesloten. Ook horen wij vaak dat mensen geen of niet het juiste eten of drinken krijgen, of dat zij niet de kans krijgen naar het toilet te gaan. Dit soort verhalen zijn zeer kwalijk. Arrestanten hebben rechten, en het gebeurt steeds vaker dat de politie deze rechten met voeten treedt. De advocaat vraagt iedereen die opgepakt is geweest en dit soort verhalen heeft, contact met haar op te nemen, het liefst vóór maandag. Zo krijgt zij meer mogelijkheden dit soort problemen aan te kaarten.

Dus, oproep twéé: Ben je opgepakt geweest, en heb je het gevoel dat er niet goed met je is omgesprongen, stuur dan alsjeblieft zo snelmogelijk, en het liefst vóór maandag, een mailtje naar de advocaat,
Ineke van den Brüle: i.vandenbrule@prinsegracht53.nl

En verder, als je bent opgepakt en vrijgelaten, is er grote kans dat je iets hebt meegekregen. Bijvoorbeeld een dagvaarding of boete. In dat geval is het belangrijk om contact op te nemen met een advocaat. Er is echter sinds kort iets nieuws onder de zon als het hierop aankomt: De strafbeschikking. Dit lijkt op een schikkingsvoorstel (boete die je voor de rechter brengt als je niet betaalt), maar er staat duidelijk ‘strafbeschikking’ op. Deze beschikking wordt onherroepelijk als er niet binnen twee weken bezwaar aangetekend wordt. Je wordt dus -als je niet snel actie onderneemt- zonder meer schuldig bevonden, en er is geen beroep meer mogelijk. Het is dus zaak om, als je een strafbeschikking meegekregen hebt, zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Ineke van den Brüle en Marike Lindhout hebben aangegeven mensen die bij deze actie betrokken waren graag te willen helpen.
Voor meer informatie over deze strafbeschikking, kijk op http://www.indymedia.nl.

Dus, oproep drie: Als je een dagvaarding, boete, of strafbeschikking mee hebt gekregen na vrijlating vrijdagavond, neem dan contact op met een advocaat. Ineke van den Brüle (i.vandenbrule@prinsegracht53.nl) en Marike Lindhout (m.lindhout@prinsegracht53.nl) staan hiervoor klaar.

Wij vragen iedereen om deze oproep te verspreiden over alle kanalen die veel mensen bereiken die vrijdag aanwezig waren, zodat wij en de advocaten deze mensen zo goed mogelijk kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,
de arrestantengroep
06-14061138.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Demonstratie voorafgaand aan Manifestatie Kenniscrisis

Omdat wij van SOS Amsterdam niet alleen vinden dat drie uur op een veldje staan om daar naar bobo’s en politici te luisteren nogal saai is, maar dat zoiets ook natuurlijk nog geen deuk in een pakje boter slaat, organiseren wij vantevoren mee aan een demonstratie. Jeweetwel, lópen, spandoeken, borden, beetje frustratie van je afschreeuwen. Protesteren heette dat toch? En vooral ook je gezamelijke kracht voelen met je medestudenten op de been in Den Haag. Want dáár gaat het om. Rutte, Verhagen en Wilders hebben dan wel hoge posities, wij zijn met véél meer  😉

Hieronder de oproep van de Haagse Studentenvakbond, de initiatiefnemer:

——

DEMONSTRATIE VOORAFGAAND AAN MANIFESTATIE MALIEVELD

De Haagse Studentenvakbond organiseert op 21 januari walkout op de Haagse Hogeschool tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Vanaf de Hogeschool (vlak achter station Den Haag HS) zullen studenten demonstreren naar het Malieveld om deel te nemen aan de Kenniscrisis manifestatie.

Verschillende andere studentengroepen hebben hier enthousiast op gereageerd en roepen alle studenten op om zich aan te sluiten bij de actie en er een landelijke demonstratie van te maken. Doe mee, sluit je aan en nodig je vrienden uit!

Begintijd: 11.30u

Locatie: Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
Den Haag, Netherlands

—–

Check facebook en de site van de Haagse Studentenvakbond voor andere betrokken organisaties.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen